ALGEMENE VOORWAARDEN

Bedrijfsgegevens :

Wassalon Zonnekring
Zandstraat 4
2920 Kalmthout
0486/301411
wassalonzonnekring@gmail.com
BE0888116854
Ondernemingsnummer : 0888.116.854

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

 • Wassalon Zonnekring : de website en vestiging van Wassalon Zonnekring (Maria Van Oevelen).
 • Klant : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten koopt van Wassalon Zonnekring (vestiging te Statiestraat 99A, 2920 Kalmthout
 • Bestelling : de aanvraag van de klant tot het aangaan van een verkoopsovereenkomst tussen Wassalon Zonnekring en de klant van de vestiging van Wassalon Zonnekring, aangaande de diensten die worden aangeboden door Wassalon Zonnekring.
 • Producten : alle goederen en diensten die worden aangeboden door Wassalon Zonnekring en die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere verkoopsovereenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle artikelen uit het assortiment van Wassalon Zonnekring en voor elke aankoop die de klant (fysiek of digitaal) plaatst bij Wassalon Zonnekring. Bij elke overeenkomst die op afstand wordt afgesloten, wordt de klant geacht de tekst van deze algemene voorwaarden te kennen en hiermee akkoord te gaan.

Totstandkoming van een overeenkomst

 • Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen een klant en Wassalon Zonnekring wanneer Wassalon Zonnekring de bevestiging van de bestelling ontvangen heeft via telefoon. Wassalon Zonnekring kan er voor kiezen om de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden of de bestelling te weigeren bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, in het geval dat de bestelling geplaatst werd door een minderjarige, wanneer de aanvraag volledig of onjuist is, wanneer vorige bestellingen van de klant niet of onvolledig betaald werden of bij overmacht.
 • Het plaatsen van een bestelling via telefoon bij Webdesignvoorzelfstandigen (op afstand starten van wasmachines, droogmachines of mangel) leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 • Wassalon Zonnekring behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Aanbod

 • Alle producten/diensten die door Wassalon Zonnekring worden aangeboden, zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk omschreven. Wassalon Zonnekring kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de vestiging of op de website voorkomen.

Prijzen

 • Alle prijzen van de diensten van Wassalon Zonnekring zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of zolang de actie loopt.
 • De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de diensten zoals het woordelijk wordt omschreven.
 • Wassalon Zonnekring behoudt zich het recht om op elk moment de prijs van een dienst te wijzigen. De diensten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de bestelling.

Betaling

 • De klant kan ter plaatse betalen via de betaalautomaat of op afstand met Bancontact, iDeal, KBC/CBC Betaalknop of Belfius Betaalknop
 • Aanleveren van de diensten (starten van de wasmachines, droogmachines of mangel) volgen nadat de betaling ontvangen is.
 • Online betalingen worden afgehandeld door de Payment Service Provider Mollie en PLink. Hun privacy verklaring met betrekking tot de betalingsgegevens, kan de klant hier inkijken. https://www.mollie.com/nl/privacy

  Herroepingsrecht – Klacht

  • Ben je niet tevreden over de diensten van Wassalon Zonnekring, dan kan je binnen 14 dagen klacht indienen via e-mail, telefoon of de website. 
  • Alle klachten worden individueel behandeld zonder garantie op terugbetaling. 

   Toepasselijk Recht

   • Bij moeilijkheden tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Wassalon Zonnekring zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer dit geen oplossing is, zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.